Podstawowe pojęcia teorji prawa. I. Układ prawny i norma prawna