Considerazioni in tema di periculum locatoris e di remissio mercedis