"De juya fadrina ho maridada que no aport aresament de perles". Donne ebree nella Sardegna catalana