An Evaluation of Graffiti Removal with Water-jet Method by Using Image Analysis = Mermer Yüzeylerindeki Duvar Yazılarının (Graffiti) Su Jeti Đle Temizleme Đleminin Görüntü Analizi Đle Değerlendirilmesi