Cosimo Ridolfi, Gian Pietro Vieusseux 3: 1846-1863