Spin cross-over phenomena in Me2pipto-iron complexes (Me2pipto = N,N’-dimethyl-piperazine-3-thio-2-oxo)