S. FOSSATI RAITERI, Genova e Ramón Llull, in XVIII Congrés internacional d’Història de la Corona d’Aragò, Valencia, 2005, 1895-1905 pp.