A C-13 NMR study of 3,5,5-trimethyl-4-oxo-imidazolidine-2-thione and 3,5,5-trimethylimidazolidine-2,4- dithione complexes with molecular diiodine.