Metallation Reactions. XII. One-Pot Synthesis of 1,3-Benzothiasiloles, 1,3-Benzothiastannoles and 1,3-Benzodithioles